Regulamin gabinetu

WWW      |     PDF

Zobacz jak pracujemy

Cennik

*Ceny zabiegów nie uwzględnionych w poniższym cenniku będą uzgadniane bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.

Leczenie zachowawcze
 • Przegląd stomatologiczny – bezpłatnie

 • Konsultacja stomatologiczna – 80 zł

 • Przygotowanie i omówienie planu leczenia – bezpłatnie

 • Wizyta adaptacyjna dziecka (pierwsza wizyta) – bezpłatnie

 • Wizyta adaptacyjna dziecka (każda kolejna) – 50 zł

 • Wizyta adaptacyjna dziecka przed leczeniem w sedacji wziewnej – 30 zł

 • Koszt maseczki do sedacji wziewnej – 40 zł

 • Sedacja podtlenkiem azotu /gaz uspokajający – 100 zł

 • Poszerzone lakowanie – 100 – 120 zł

 • Wypełnienie kompozytowe ( cen uzależniona jest od wielkości, głębokości i rozległości ubytku): 160 – 300 zł

 • Jedna powierzchnia: 160-200 zł

 • Dwie powierzchnie: 160-210 zł

 • Trzy powierzchnie: 180-250 zł

 • Wypełnienie kompozytowe – odbudowa korony zęba: 200 – 300 zł

 • Wypełnienie zęba mlecznego: 120 -170 zł

 • Wizyta nieefektywna dziecka – traktowana jako w.adaptacyjna – 50 zł

 • Opatrunek leczniczy – 70 zł

 • Tymczasowe wypełnienie – 50 zł

 • Licówka kompozytowa – 300 zł

 • Licówka kompozytowa wykonywana u technika dentystycznego – 600 zł

 • Wzmocnienie zęba włóknem szklanym (1 szt) – 100 zł + koszt wypełnienia

 • Wzmocnienie zęba włóknem szklanym (2 szt) – 150 zł + koszt wypełnienia

 • Wzmocnienie zęba włóknem szklanym (3 szt) – 200 zł + koszt wypełnienia

 • Zdjęcie rvg – bezpłatnie

 • Znieczulenie komputerowe – 30 zł

Leczenie endodontyczne (kanałowe)
 • Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego ( extyrpacja, dewitalizacja itd.) – 150 zł

 • Pierwsza pomoc w bólu/extyrpacja, dewitalizacja, rewizja, i.in.- 150 zł

 • Leczenie zęba jednokanałowego – 400 zł + koszt wypełnienia zęba

 • Leczenie zęba dwukanałowego – 500 zł + koszt wypełnienia zęba

 • Leczenie zęba trzykanałowego – 600 zł + koszt wypełnienia zęba

 • Leczenie zęba czterokanałowego i więcej – 650 zł + koszt wypełnienia zęba

 • Wymiana opatrunku podczas leczenia – 100 zł

 • Odbudowa korony zęba na czas leczenia – 150 zł

 • Usunięcie wkładu kk, złamamego narzędzia, starego wypełnienia z kanału: 100-400 zł

 • Zdjęcie rvg – bezpłatnie

 • Znieczulenie komputerowe – 30 zł

Protetyka
 • Licówka porcelanowa – 1400 zł

 • Korony i mosty pełnoceramiczne lub ceramiczne na cyrkonie – 1400 zł (za 1 ząb/punkt)

 • Korony i mosty ceramiczne na podbudowie metalowej – 900 zł

 • Wkład koronowo-korzeniowy – 300 zł

 • Zdjęcie starej korony – 50 zł

 • Usunięcie wkładu z kanału: 100 – 400 zł

 • Inlay/Onlay/Overlay: 500 zł

 • Korona tymczasowa – 100 zł

 • Licówka kompozytowa wykonana u technika dentystycznego – 600 zł

 • Proteza akrylowa – 800 zł

 • Proteza szkieletowa, elastyczna – 1400 zł

Profilaktyka*
 • Skaling – 110 – 150 zł

 • Skaling + piaskowanie – 160 – 200 zł

 • Skaling + piaskowanie + fluoryzacja – 210 – 250 zł

 • Fluoryzacja – wszystkie zęby – 100 zł

 • Fluoryzacja, leczenie nadwrażliwości – jeden ząb – 30 zł

 • Lakowanie – 40 zł

 • Szyna relaksacyjna – 300 zł

 • Szyna ochronna dla sportowców – 300 zł

 • *W naszym gabinecie wszystkie zabiegi z zakresu higienizacji oraz wybielania wykonywane są przez dyplomowaną higienistkę stomatologiczną Dianę Majdańską.

Chirurgia stomatologiczna
 • Ekstrakcja zęba stałego: 100-150 zł

 • Ekstrakcja zęba mlecznego: 80-150 zł

 • Ekstrakcja ósemki: 300-500 zł

 • Ekstrakcja chirurgiczna zęba stałego: 350 – 400 zł

 • Resekcja wierzchołka korzenia – 500 zł

 • Zdjęcie rvg – bezpłatnie

 • Znieczulenie komputerowe – 30 zł

Wybielanie*
 • Lampą Beyond – 850 zł

 • Metodą nakładkową – 500 zł

 • Żel wybielający – uzupełnienie 1 strzykawka – 30 zł

 • Wybielanie zęba martwego (2-3 wizyty): od 150 zł + koszt wypełnienia. Każda kolejna wizyta 50 zł

 • *W naszym gabinecie wszystkie zabiegi z zakresu higienizacji oraz wybielania wykonywane są przez dyplomowaną higienistkę stomatologiczną Dianę Majdańską.