Absolwentka UM w Lublinie.

Praca jest jej pasją. Cechuje się cierpliwością, konsekwencją w dążeniu do celu oraz samozaparciem.
Priorytetem jest zawsze dobro pacjenta i jego poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Świetnie czuje się
w pracy z dorosłym pacjentem ale również uwielbia kontakt z najmłodszymi, u których pragnie
kształtować pozytywne wspomnienia z wizyty oraz prawidłowe nawyki stomatologiczne. Stale
podnosząca kwalifikacje w dziedzinie stomatologii zachowawczej, endodoncji, stomatologii
dziecięcej. Pragnie stale rozszerzać wiedzę w kierunku medycyny estetycznej oraz protetyki zgodnie z
najnowszymi trendami.

Joanna Mierzwa
lek. stom. Joanna Mierzwa