Absolwentka Wydziału Lekarsko – Dentystycznego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Absolwentka studiów podyplomowych Medycyna Estetyczna dla Lekarzy na GWSH w Katowicach.
Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti – Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, które należy do UIME- Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej.
Uczestniczę w licznych konferencjach oraz kursach pogłębiających wiedzę i doświadczenie w zakresie medycyny estetycznej.
Jako odpowiedzialny lekarz proponuję wyłącznie najnowsze osiągnięcia technologii oraz preparaty renomowanych firm.
Oferuję najwyższą jakość, bezpieczeństwo i naturalne, długo utrzymujące się efekty.
Zapraszam serdecznie,
Sabina Piotrowska-Jodko